Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Acnes Rửa mặt VTM Tube 43,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
2 Acnes Tẩy trang Bịch Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
3 Acnes Thấm dầu Gói 21,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
4 Acnes Trị mụn Tube 37,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
5 Acnes Trị sẹo Tube 45,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
6 Acnes Xà phòng Hộp 49,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
7 Acnotin 10mg Mega Hộp 228,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
8 Acnotin 20mg Mega Hộp 340,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
9 Acnotin 20mg rẻ Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
10 Acotea Trà tăng áp Việt Đức Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
11 Acrason Bôi 10g HQ Tube 18,500 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
12 Acritel 5mg Nén Davi Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
13 Actadol 500mg Viên Tenamyd Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
14 Actapulgite 3g Bột Pháp Hộp 98,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
15 Actibon 50mg Viên Ấn Độ Hộp 220,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
16 Actiso Gói Lâm Đồng Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
17 Actiso Hộp 10 Ống Lâm Đồng Hộp 57,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
18 Actiso Ống Hậu Giang Hộp 29,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
19 Actiso Ống Nam Hà Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
20 Actiso Ống Olympia Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
21 Activ Gra 50mg Nén Mediplantex Hộp 51,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
22 Active Meno Hộp 30v Đức Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
23 Actixim 125mg Bột Glomed Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21
24 Actrapid Tiêm Đan Mạch Lọ 130,000 VNĐ 2019-05-14 16:03:21
25 Acular 0.5% Nhỏ mắt Singapore Lọ Tạm hết hàng 2019-05-14 16:03:21