Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Mekocefaclor 250mg Viên MKP Hộp 27,800 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
2 Mekocefal 250mg Bột MKP Hộp 36,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
3 Mekocetin Viên MKP Hộp 22,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
4 Mekociprox 500mg MKP Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
5 Mekocoramin Ngậm MKP Hộp 29,500 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
6 Mekofan Viên MKP Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
7 Mekofenac Viên MKP Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
8 Mekomucosol 200mg Bột MKP Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
9 Mekopen Viên MKP Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
10 Mekotricin Ngậm MKP Hộp 5,400 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
11 Melabon B6 Ống OPV Hộp 240,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
12 Meladinine 10mg Viên Hộp 125,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
13 Melankit Viên Mediplantex Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
14 Melascreen Eclat Bôi Pháp Tube 965,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
15 Melatonin +B6 Lọ 100v UBB Lọ Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
16 Melatonin Lọ 100v Trang Ly Lọ 90,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
17 Melo Power Hộp 60v Mediplantex Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
18 Meloxicam 7.5mg Viên Ấn Độ Hộp 19,500 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
19 Meloxicam 7.5mg Viên Stada Hộp 34,500 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
20 Melyroxil Cefadroxil Vỉ nhôm Ấn Độ Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
21 Memotropyl Pira Tiêm Ba Lan Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
22 Men sống Bạch Mai hộp 20 Ống Ecolife Hộp 120,000 VNĐ 2019-05-14 16:04:03
23 Men Sterona Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
24 Menevit Hộp 90 Úc Hộp Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03
25 Menevit lọ 90v Úc Lọ Tạm hết hàng 2019-05-14 16:04:03