Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Acrason Bôi 10g HQ Tube 19,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
2 Actapulgite ( goi ) Hộp 99,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
3 Actapulgite 3g Bột Pháp Hộp 98,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
4 Actibon 50mg Viên Ấn Độ Hộp 255,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
5 Actiso Ống Hậu Giang Hộp 30,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
6 Activ Gra 50mg Nén Mediplantex Hộp 51,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
7 Actrapid Tiêm Đan Mạch Lọ 130,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
8 Acyclovir (An) Tuýp 8,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
9 Acyclovir 200mg Nén Stada Hộp 32,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
10 Acyclovir 2g Bôi Đức Tube 23,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
11 Acyclovir 400 (STD) Hộp 81,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
12 Acyclovir 400mg Nén Stada Hộp 86,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
13 Acyclovir 5g Bôi HQ Tube 15,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
14 Acyclovir 5g Bôi Mediphaco Tube 6,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
15 Acyclovir 5g Bôi Stada Tube 15,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
16 Acyclovir 5g STD (pd) Tuýp 16,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
17 Acyclovir 800mg Nén Ấn Độ Hộp 0 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
18 Acyclovir 800mg Nén Stada Hộp 137,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
19 Acyclovir 800mg Stada (vien) Hộp 130,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
20 Adagrin Hộp 62,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
21 Adagrin 50mg Nén ICA Hộp 56,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
22 Adalat 10 Hộp 152,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
23 Adam Pluss Lọ 30v Mỹ Lọ 400,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
24 Aderma Gel 200ml Pháp Tube 240,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
25 Aderma Tube 40ml Pháp Tube 300,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:05