Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Acezin 5mg Nén Hậu Giang Hộp 9,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
2 Acid Trichloraceric 80% Lọ 15ml Minh Khang Lọ 77,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:03
3 Acigmentin 1g Viên Minh Hải Hộp 36,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
4 Acigmentin 625mg Viên Minh Hải Hộp 31,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
5 Acirax 400mg Viên Ấn Độ Hộp 75,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
6 Acle 625mg Nén HQ Hộp 77,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
7 Acmeigel 15g Tube 12,500 VNĐ 2019-04-09 10:35:03
8 Acnacare Nang Thái Lan Hộp 76,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
9 Acne Aid Xà phòng Hộp 68,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
10 Acnebye Trị mụn Hoa Linh Hộp 42,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
11 AcneQuidt Lọ 20ml Đức Tâm Lọ 38,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:04
12 Acnes C10 Lọ 15ml Lọ 255,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
13 Acnes rửa mặt bọt 150ml Lọ 50,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
14 Acnes Rửa mặt mụn 100g Tube 42,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
15 Acnes Rửa mặt nhờn Tube 44,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
16 Acnes Rửa mặt trắng da Tube 42,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
17 Acnes Rửa mặt VTM Tube 42,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
18 Acnes SRM gel (nhon) Tuýp 48,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
19 Acnes Thấm dầu Gói 21,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
20 Acnes Trị mụn Tube 37,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
21 Acnes tri mun do dau (pd) > Hộp 43,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
22 Acnes Trị sẹo Tube 45,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
23 Acnes Xà phòng Hộp 45,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
24 Acnotin 10mg Mega Hộp 228,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
25 Acnotin 20mg Mega Hộp 340,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57