Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Đa triệu chứng Viên TW1 Hộp 71,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
2 Đái dầm Đức Thịnh 200ml Hộp 60,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
3 Đai lưng Orbe H1 rẻ Bộ 135,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:07
4 Đai số 8 Hộp 92,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:07
5 Đại Tràng An - Bổ tỳ - An tràng Hộp 60v Hộp 68,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:06
6 Đại tràng Bảo Nguyên Hộp 65,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
7 Đại tràng HD hộp 60v Hải Dương Hộp 51,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:05
8 Đại tràng hoàn Bà Giằng Lọ 60,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
9 Đại tràng hoàn PH Hộp 35,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
10 Đại tràng khang Viên Nam Dược Hộp 56,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
11 Đại tràng Nhất Nhất Hộp 89,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
12 Đại tràng Tâm Bình Hộp 76,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
13 Đào Hồng Đơn Lọ 60v Lọ 510,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
14 Đào nữ an Hộp 500,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:07
15 Đau cơ xương khớp 100ml Hộp 31,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:05
16 Đệm y tế 1m2 Chiếc 260,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:07
17 Đèn soi tai mũi họng Bộ 48,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:07
18 Định Tâm An Giấc Lọ 30v HVQY Hộp 203,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:03
19 Định tâm đan Dược Khoa Hộp 116,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
20 Đông trùng chai HQ Hộp 45,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:58
21 Đường Glucose 200g Nhật Quang Bịch 4,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:58