Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 ABAB (Imex) - Chai 500v Chai 174,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
2 Abenin 10mg Nén HQ Hộp 41,500 VNĐ 2019-04-09 10:35:03
3 Abidal Lọ 500v Becamex Lọ 60,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
4 ACC 200mg Bột Đức Hộp 110,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
5 Acegoi (an giang) Hộp 35,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
6 Acehasan 100mg Hộp 30g Hộp 27,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
7 Acehasan 200 ( vi ) Hộp 64,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
8 Acehasan 200mg Hộp 100 viên Hộp 65,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:05
9 Acehasan 200mg Hộp 30g Hộp 31,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
10 Acemol 325mg ( vi ) 2/9 Hộp 87,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
11 Acemuc 100 (goi) Hộp 47,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
12 Acemuc 100mg Bột Pháp Hộp 45,500 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
13 Acemuc 200 (goi) Hộp 68,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
14 Acemuc 200mg Bột Pháp Hộp 63,800 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
15 Acemuc 200mg Viên Pháp Hộp 63,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
16 Acenew Acetyl 200mg Bột Z120 Hộp 24,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
17 Acenew Acetyl 200mg Viên Z120 Hộp 30,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
18 Acepron Paracetamol 250mg H20 gói Cửu Long Hộp 15,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:04
19 Acetazolamid 250mg Viên Pharmedic Hộp 69,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:57
20 Acetyl 200mg MKP Hộp 42,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
21 Acetyl 200mg Nén Stada Hộp 68,000 VNĐ 2019-04-09 10:34:56
22 Acetylcystein 200 STD (vien) Hộp 65,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
23 Acetylcystein 200 vi - NaDyPhar Hộp 45,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19
24 Acetylcystein 200mg Gói CL Hộp 19,000 VNĐ 2019-04-09 10:35:08
25 Acezin 5 DHG (Theralen DHG ) Hộp 9,000 VNĐ 2019-04-09 09:25:19